>  Makaleler
  • Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat konusu hemen her boşanma davasının esas meselelerindendir.Bu kapsamda eşler evliliğin sona ermesine sebep olan vakıalar sebebiyle çeşitli şartların varlığı halinde birbirlerinden maddi ya da manevi tazminat talep edebilecekleri gibi nafaka da isteyebilirler. Boşanma davasında

  • Haksız tutuklama, gözaltı, arama ve el koyma nedeniyle tazminat davası 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141.maddesine dayanılarak açılabilir. Haksız tutuklama sebebiyle kişilere tazminat ödenmesi ilk olarak 1961 Anayasası ile tanınmıştır. 1982 Anayasası’nda da bu düzenleme korunmuştur. Ancak 5271 sayılı Ceza

  • Menfi Tespit Davası Menfi tespit davası, bir hak ya da hukuki ilişkinin var olmadığının tespiti için açılan bir tespit davasıdır. Menfi tespit davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 106.maddesinde tespit davaları genel başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kapsamda tespit davaları ikiye ayrılır. Bunlar; müspet

  • Fazla mesai ücreti iş hayatında çoğu zaman ödenmeyen işçilik alacaklarından biridir. Öncelikle fazla mesai kavramını tanımlamak gerekir. Fazla mesai ya da Kanunda ifade edildiği şekliyle fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63.maddesine göre haftalık çalışma

  • Haksız rekabet 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 57.maddesinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun 54.maddesinde düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nda gerçeğe aykırı haberlerin yapılması, bu kapsamda ilan verilmesi ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlar içinde olunması sebebiyle müşteri kaybeden ya da kaybetme

  • Ekonomik yaşamda, müşteriyi çekmek için ifade edilen ekonomik rekabet davranışları ekonomik etkinliğin piyasada hüküm sürmesi için gerekli olan unsurlardandır. Ekonomik rekabette elbette herkes rakipleri ile yarışacak ve rakiplerini yenmeye ve geçmeye çalışacaktır. Ancak kullanılan araçlar meşru yani yasal olmalıdır. Rekabet